top of page

CROESO I YSGOL BODAFON

Mae Ysgol Bodafon yn Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru mewn ardal wledig ar gyrion tref Llandudno.

Rydym yn darparu addysg ar gyfer tua 100 o blant o dair oed i un ar ddeg oed mewn awyrgylch cartrefol.

 

Darperir addysg feithrin pob bore. Mae gennym ofal plant ar y safle hefyd. Rydym yn cynnig Clwb Brecwast pob bore a Chlwb ar ol ysgol pob prynhawn.

 

Ein Gweledigaeth 

Ar ein taith addysgu rydym ni yn Ysgol Bodafon yn ysgogi ein plant i fod yn ddysgwyr hyderus annibynnol sy'n ymgeisio i fod y gorau y gallent.

 

WELCOME TO YSGOL BODAFON

Ysgol Bodafon is a Voluntary Aided Church in Wales primary school situated in a semi-rural location on the outskirts of Llandudno, Conwy. We provide education for approximately 100 children from three to eleven years old in a nurturing environment.

 

We offer nursery provision every morning and have on-site wrap around care. We also offer breakfast club each morning and after school club each afternoon.

 

Our Vision

On our learning journey, we at Ysgol Bodafon inspire our children to become confident, independent learners who strive to be the best version of themselves.

d98b92b7af4b73776cae7981dd3bdfe4_400x400.jpeg
bottom of page